توضیح

  دان

کیو   استان   نام و نام خانوادگی

کد

    دان پنج 

دان چهار
دان سه
دان دو
دان یک
1 2 3 4 5
                  87/6/20 87/2/20 تهران مهدی صفری 391

392

مهدی زمانوند

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

 

 

 

 

       

393

حسین علی نور پور

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

87/12 /20

88/2 /20

 

 

       

394

ناصر لطفی محمد آبادی

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

 

 

 

 

       

395

حمید رضا دهقان

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

 

 

 

 

       

396

محمود دریس

تهر ان

86/2 /20

 

 

 

 

 

       

397

اکبر سیلانی

تهر ان

87/2 /20

 

 

 

 

 

       

396/1

حمید اسماعیلی

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

 

 

 

 

       

397/1

مراد خوشدل مفیدی

تهر ان

86/2 /20

86/6 /20

86/12 /20

 

 

 

       

398

یوسف اسماعیل پور

تهر ان

87/2 /20

 

 

 

 

 

       

399

بشیر مختارزاده

تهر ان

87/2 /20

 

 

 

 

 

       

400

پیمان نادریان رفیع

تهر ان

85/2 /20

85/6 /20

85/10 /20

86/3 /20

86/12/20

87/2 /20

       

401

آبتین ساتکین

تهر ان

87/7 /20

87/10 /20

89/02/20

89/05/20

89/08/20

 89/1/20

       

402

مسعود سهرابی فرد

تهر ان

86/5 /20

86/9 /20

87/01/20

87/04/20

 

 

       

403

محمد صادق هنرور

تهر ان

87/7 /20

87/10 /20

 

 

 

 

       

404

امیر حسام ولی اسکوئی

تهر ان

87/2 /20

87/5 /20

 

 

 

 

       

405

شاهین بیان الحق

تهر ان

86/9 /01

86/12 /02

87/2 /01

87/5 /07

87/9 /01

87/12/20

       

406

عباس قلی پور

تهر ان

88/2 /20

87/4 /20

 

 

 

 

       

407

رضا محرابی

تهر ان

86/2 /20

88/6 /20

88/9 /20

 

 

 

       

408

علیرضا مولایی

تهر ان

87/2 /20

 

 

 

 

 

       

409

رمضان عباسی

تهر ان

87/2 /20

 

 

 

 

 

       

410

جعفر محمدی

تهر ان

87/2 /20

 

 

 

 

 

       
411 آیت اصلانی تهران 87/2/20 87/4/20                

412

                       

413

علیرضا امانی شیخ لر

تهر ان

88/2 /20

88/04/20

 88/7/20

 88/12/20

 89/4/20

 

       

414

محمد رضا آهنامه

کرج

87/3 /20

87/7 /20

87/12 /24

88/4 /20

88/09/25

89/03/25

89/11/20      

415

ابراهیم رجب زاده

کرج

87/6 /20

87/12 /24

 

 

 

 

       

416

مازیار محمدی

کرج

87/12/24

88/2 /20

88/7 /20

88/11/25

89/04/25

 89/11/20

       

417

امیر میرزاخانی

کرج

88/7 /20

89/02/25

89/04/25

 

 

 

       

418

اصغر ملکی

کرج

88/7 /20

89/01/25

89/04/10

 89/8/10

 89/11/25

 90/1/20

       

419

فرید نظری ولاشجردی

کرج

87/12/10

88/7 /20

89/02/20

89/04/25

 

 

       

420

ارشیا فیض الهی

گلستان

87/1 /20

89/04/20

89/09/20

 

 

 

       

421

پارسا نایب حسین احتساب

کرج

88/9 /25

 89/6/3

 89/9/20

 

 

 

       

422

نادر کشاورزبا حقیقت

کرج

88/9 /25

89/02/25

 

 

 

 

       

423

علی حاج ملا حسینی

کرج

88/9 /25

 89/6/3

 89/9/10

 

 

 

       

424

متین انوری

کرج

88/10/25

 

 

 

 

 

       

425

حسن محمودی

تهران

88/2 /20

 

 

 

 

 

       
426 عباس کاکایی اصفهان 85/2/20 85/6/20 85/12/20 86/3/7 87/6/20          
427 صادق عبدالهی تهران 85/5/20                  
428 آرش قالیچی ها کرج 88/8/25 89/2/25 89/5/10 89/8/10 90/1/20          
429 رامین طباطبایی کرج 89/2/25 89/4/25                
430 امیر حسن حاج محمد کرج 87/12/24 89/4/25                
431 احسان مشایخی کرج 89/4/10 89/6/25 89/9/20 90/1/20            
432 علی عباسی کرج 89/4/10 89/6/25 89/9/20 90/1/20            
433 محمد حسن قدسی کنجین تهران 87/6/20                  
434 امیر جهان مهین کرج 87/2/20                  
435 پرهام برغانی کرج 89/7/10 89/9/20                
436 محمد خلچ کرج 89/7/10                  
437 محمد انیسی تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20 89/10/20      
438 مصطفی انیسی تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20 89/10/20      
439 امیر رضا خان کش زاده تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20        
440 مهران سینایی مقدم تهران 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/6/20 89/10/20        
441 نیما کلاهی محمودی تهران 89/2/20                  
442 محمد فرد تهران 89/2/20                  
443 محمد صادق عزیز خانی تهران 89/2/20                  
444 ابراهیم محمدی کجیدی تهران 89/2/20 89/6/20                
445 احسان علوی کرج 89/6/10 89/10/18                
446 علیرضا شیری پور کرج 89/9/25 89/12/20                
447 رضا خلج کرج 89/7/10 89/9/20                
448 سعید نیک فلاح کرج 89/1/10                  
449 مازیار اشجعی کرج 89/6/10 89/8/10 89/9/20              
450 سینا خدابنده لو کرج 89/7/10 89/9/20                
451 مهدی ماندگار کرج 89/9/25 98/12/20                
452 محمد باقر پور داداش تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 89/1/20 89/6/20           
453 شهرام ناظمی تهران 88/2/20                  
454 علی محمدی کرج 89/12/20                  
455 ابراهیم علیخانی کرج 89/12/20                  
456 محمد کمیجانی کرج 89/12/20                  
457 امیرحسین بی زار فرکوش تهران 90/2/20                  
458 محمد امیر بی زار فرکوش تهران 90/2/20                  
459 علی رضا شیری پور تهران 90/2/20                  
460 سینا تدین تهران 90/2/20 90/6/20 90/9/20 90/11/20             
461 مصطفی خلیلی تهران 90/2/20 90/6/20 90/9/20               
462 محمدرضا حبیبی تهران

90/2/20

                 
463 افشین مجتبایی تهران 90/2/20                  
464 دانیال آقابابایی تهران 90/2/20                  
465  احمد کانتوری  تهران  90/2/20                   
466  حسین حافظ قرآن  تهران  90/2/20                   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

تمامی حقوق این سایت برای سازمان بین المللی آیکیدو محفوظ می باشد
ŠAll right reserved for AIKIDO World Organization