توضیح

  دان

کیو   استان   نام و نام خانوادگی

کد

    دان پنج 

دان چهار دان سه دان دو دان یک 1 2 3 4 5
                  78/12/20 75/8/20 تهران لیلا نقی زاده 1

2

فرح جلالي پير عليلو

تهران

75/12/20

76/03/20

               

3

پوراندخت دلسوز عربي

انزلي

76/07/20

 

               

4

مهديه حسين زاده

تهران

76/09/20

76/12/20

               

5

ليلا نواده نوروزي

تهران

76/12/20

77/01/20

77/02/20

77/04/20

77/06/20

         
6 مریم ذکاوت تهران 76/12/20                  

7

فاطمه توكلي بركي

تهران

77/06/20

77/08/20

77/10/20

             

8

زينب لنگري

تهران

77/06/20

 

 

             

9

پروين جواهري قماز

تهران

77/06/20

77/08/20

77/10/20

             

10

سمانه همتي

تهران

77/06/20

 

 

             

11

زهرا لنگري

تهران

77/06/20

 

 

             

12

مريم عسگري

تهران

77/06/20

 

 

             

13

ارشنك حاجي زاده

تهران

77/06/20

 

 

             

14

الهه صفرآبادي فراهاني

تهران

77/06/20

77/08/20

77/10/20

             

15

مريم پاريزي نرداد

تهران

77/06/20

 

 

             

16

مليحه رحيمي پور

تهران

77/06/20

 

 

             

17

مهسا نظري پور

تهران

77/06/20

 

 

             

18

بهناز پور فلاح

تهران

77/06/20

 

 

             

19

فاطمه گنجيان

تهران

77/06/20

 

 

             

20

زيبنده محمودي

تهران

77/06/20

 

 

             

21

فاطمه يعسوبي

تهران

77/06/20

 

 

             

22

سحر يوسف زاده

تهران

79/03/24

 

 

             
23 آشوبا رضوی تهران 77/8/20 77/11/20                

24

كبري منصور نژاد

تهران

77/08/20

77/11/20

78/03/20

78/06/20

 

 

       

25

هاجر محمدي

تهران

77/08/20

77/11/20

78/03/20

 

 

 

       

26

نونا احمديان

تهران

77/02/20

77/05/20

77/08/20

77/12/20

78/06/20

78/12/20

       

27

مرضيه بلوري

تهران

87/02/20

81/06/20

 

 

 

 

       

28

زهرا محمد پور

تهران

81/06/20

 

 

 

 

 

       

29

سمانه غضراني

تهران

81/06/20

 

 

 

 

 

       

30

سعيده قاسم پور

تهران

81/06/20

 

 

 

 

 

       

31

سميرا جزيكي

تهران

 

81/06/20

 

 

 

 

       

32

آرزو آخوندي

تهران

77/02/20

 

 

 

 

 

       

33

زينب ايرانپناه

تهران

83/03/20

83/06/20

83/09/20

83/12/20

84/02/20

84/04/20

       

34

آرزو بياباني اصغري

تهران

77/02/20

77/06/20

77/09/20

 

 

 

       

35

مهناز تدريس حسني

تهران

77/02/20

77/07/20

77/09/20

77/12/20

78/04/20

78/12/20

79/12/20      

36

اكرم ميثاقي

تهران

83/08/20

83/11/20

 

 

 

 

       

37

ام البنين مزاري

تهران

83/08/20

 

 

 

 

 

       

38

شيما زرندفر

تهران

83/08/20

 

 

 

 

 

       

39

اكرم سربازيان

تهران

83/08/20

84/02/20

84/05/20

84/08/20

85/03/20

 

       

40

ليلا معيني

تهران

83/08/20

83/11/20

 

 

 

 

       

41

آزاده مهتاجي

تهران

83/08/20

 

 

 

 

 

       

42

ندا سادات موسوي

تهران

83/08/20

84/02/20

84/05/20

84/08/20

85/03/20

 

       

43

مرضيه شكيبا فر

تهران

83/08/20

 

 

 

 

 

       

44

سحر رستمي

تهران

83/08/20

 

 

 

 

 

       

45

هليا ملا عبدالحسين

تهران

77/02/20

77/09/20

77/12/20

78/06/20

78/12/20

79/06/20

       
46 مهتاب راستگو تهران 81/2/20                  

47

بتيا شكيبي

قزوين

84/09/20

85/03/20

 

             

48

ويدا شكيبي

تهران

84/09/20

85/03/20

 

             

49

مهسا محمدزاده

تهران

84/09/20

85/03/20

 

             

50

سئودا محمد زاده

شهر ري

84/09/20

85/03/20

 

             

51

فريده سيدي

اهواز

84/02/12

84/04/12

84/06/12

84/09/20

           

52

مريم كلانتري قريش

قزوين

84/02/12

84/04/12

84/06/12

84/09/20

           

53

مريم غفاري سعادت

تهران

85/09/20

 

 

             
54 مبینا محمدی کرج 89/2/25 89/6/25 89/9/20              
55 ماندانا شهیدی کرج 89/2/25 89/6/25 89/9/20              
56 ژینوس وفازاده تهران 87/2/20                  
57 وجیهه انیسی تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20        
58 راحله انیسی تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20        
59 فاطمه انیسی تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20        
60 سمیه انیسی تهران 88/2/20 88/6/20 88/9/20 88/12/20 89/2/20 89/5/20        
61 غزاله کاظمیان تهران 90/2/20 90/6/20   90/8/20              
62  مینو کلانتری  تهران  90/2/20                   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

تمامی حقوق این سایت برای سازمان بین المللی آیکیدو محفوظ می باشد
All right reserved for AIKIDO World Organization